נגישות
menu      
English
My mediateque
Discover
Library network
Golda Meir St. 6, Holon, 58458
Tel. 03-5021555
Fax 03-5021533
Advanced Search
Syntax
Search...
Save Item
רק מלה בעברית
(Book)
שירי אהוד מנור בין ה"אני" ל"אנחנו"
Author
מנור, גל (גלי)
Pen name
Additional names
More authors
Position on shelf / Sort no.
782.42(9) (מנו) מנו
Special position
Target Population
Adults
,
Type
Book
Genre
Sorted
Publisher
Publication Year
2021
- 1600
Series
Number in the series
0
Number of volumes
0
Number of Pages
327
Abstract

"רַק מִלָּה בְּעִבְרִית": שירֵי אהוד מנור בין ה"אני" ל"אנחנו" משרטט לראשונה דיוקן אישי ופואטי שלם לדמותו של הפזמונאי והמתרגם שהביא לזמר העברי של סוף שנות השישים קול חדש; קול של יוצר רגיש אשר איננו חושש להפגין פגיעות ולבטא יסודות אוטוביוגרפיים על רקע הפזמון הישראלי הקולקטיבי-לאומי ברובו. זהו ספרה של ד"ר גלי מנור, בתו של חתן פרס ישראל בתחום הזמר העברי (1998), מהפזמונאים הבולטים והמשפיעים של דור המדינה.

טביעת ידו המיוחדת של מנור לאורך תחנותיו בזמן ניכרת בשיריו – כמו "בשנה הבאה״, ״ימי בנימינה״, "הבית ליד המסילה", "אין לי ארץ אחרת", ״אחי הצעיר יהודה״, "ללכת שבי אחרייך", "ילדותי השנייה", ו״ברית עולם״ – שהיו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית על כל גווניה. דרך שירים אלו ורבים נוספים עולים ונחשפים מאפייני כתיבתו של מנור, ההשפעות התרבותיות על יצירתו והנושאים הבאים לידי ביטוי בכל פרק בחייו, מילדות ועד זקנה. לכל אלה נלווים ניתוחים ספרותיים וחומרי ארכיון נדירים, המוצגים כאן לראשונה. בפתח הדבר גלי כותבת:

אני רואה בספר הזה ניסיון להבין את אבא על המכלול […] זהו תהליך של התקרבות, אך בה בעת גם של התרחקות, מלאכה של פירוק והרכבה […] דווקא אחרי מותו נדמה לי שאני מכירה אותו טוב יותר מאשר אי פעם. ההתרחקות הזאת, באמצעות העין האקדמית, מאפשרת לי להבין את נרטיב הזהות שלו, את יצירתו ואת חייו. אבא שייך לדור הראשון של ילידי הארץ, דור שעל כתפיו משא כבד – עתיד המפעל הציוני. את המשא הזה הוא נשא בלב אוהב, אך גם כבד ומפוצל.

הכתיבה הבהירה והנגישה של גלי הופכת את הספר למתאים לא רק עבור העוסקים במחקר התרבות הישראלית, מורים וסטודנטים המלמדים את שיריו של מנור, אלא גם, ואולי בעיקר, לקהל העצום והמגוון של אוהבי יצירתו הענפה ורבת-הפנים.

-- מאתר ההוצאה.

Source
Book and libraries center
,
Link to e-book
APA quote
ביוגרפיה
ביקורת אמנויות
ביקורת ספרותית
מנור, אהוד
משוררים עבריים
פזמונאים
פזמונים
שירה יהודית (ספרות יפה)
שירה עברית מודרנית
Show More
Related Content
+ Additional Information
+ Availability
You may also be interested in
Genre
Sorted
Target Population
Children
Genre
Play
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Play
Target Population
Adults
Genre
Poetry
Target Population
Adults
Target Population
Adults
מעוט
2001
-
Genre
Poetry
Target Population
Adults
Author
Genre
In Remembrance
Target Population
Adults
Genre
Red
Target Population
Children
Genre
Red
Target Population
Children
Genre
Red
Target Population
Children
Genre
Red
Target Population
Children
Genre
Poetry
Target Population
Adults
Genre
Poetry
Target Population
Adults
Genre
Poetry
Target Population
Adults
מילים
2006
- 1600
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
ימי עמוס
2017
- 1600
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Readers Opinion
Librarians recommendation
Critics opinion
T
Say Something about this...
Ctrl+Enter To post
Post
Discard
המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית חולון(View)
Category...
רק מלה בעברית
782.42(9) (מנו) מנו

"רַק מִלָּה בְּעִבְרִית": שירֵי אהוד מנור בין ה"אני" ל"אנחנו" משרטט לראשונה דיוקן אישי ופואטי שלם לדמותו של הפזמונאי והמתרגם שהביא לזמר העברי של סוף שנות השישים קול חדש; קול של יוצר רגיש אשר איננו חושש להפגין פגיעות ולבטא יסודות אוטוביוגרפיים על רקע הפזמון הישראלי הקולקטיבי-לאומי ברובו. זהו ספרה של ד"ר גלי מנור, בתו של חתן פרס ישראל בתחום הזמר העברי (1998), מהפזמונאים הבולטים והמשפיעים של דור המדינה.

טביעת ידו המיוחדת של מנור לאורך תחנותיו בזמן ניכרת בשיריו – כמו "בשנה הבאה״, ״ימי בנימינה״, "הבית ליד המסילה", "אין לי ארץ אחרת", ״אחי הצעיר יהודה״, "ללכת שבי אחרייך", "ילדותי השנייה", ו״ברית עולם״ – שהיו לנכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית על כל גווניה. דרך שירים אלו ורבים נוספים עולים ונחשפים מאפייני כתיבתו של מנור, ההשפעות התרבותיות על יצירתו והנושאים הבאים לידי ביטוי בכל פרק בחייו, מילדות ועד זקנה. לכל אלה נלווים ניתוחים ספרותיים וחומרי ארכיון נדירים, המוצגים כאן לראשונה. בפתח הדבר גלי כותבת:

אני רואה בספר הזה ניסיון להבין את אבא על המכלול […] זהו תהליך של התקרבות, אך בה בעת גם של התרחקות, מלאכה של פירוק והרכבה […] דווקא אחרי מותו נדמה לי שאני מכירה אותו טוב יותר מאשר אי פעם. ההתרחקות הזאת, באמצעות העין האקדמית, מאפשרת לי להבין את נרטיב הזהות שלו, את יצירתו ואת חייו. אבא שייך לדור הראשון של ילידי הארץ, דור שעל כתפיו משא כבד – עתיד המפעל הציוני. את המשא הזה הוא נשא בלב אוהב, אך גם כבד ומפוצל.

הכתיבה הבהירה והנגישה של גלי הופכת את הספר למתאים לא רק עבור העוסקים במחקר התרבות הישראלית, מורים וסטודנטים המלמדים את שיריו של מנור, אלא גם, ואולי בעיקר, לקהל העצום והמגוון של אוהבי יצירתו הענפה ורבת-הפנים.

-- מאתר ההוצאה.

ספר הקסמים של ליאור מנור
Sorted
לשבור את הצופן
Play
אמצע הבשר
Sorted
תצלומים 1984-1988
Sorted
אופרה בגרוש
Play
שירי אהבה
Poetry
שנת הרוח
מעוט
Poetry
אורי
In Remembrance
משפחתול
Red
מי ראה את באני
Red
מילון בחרוזים לילדים
Yellow
אמא מבטיחה וסבתא מקימת
Red
חמשים חמשירים לילדים ממאדים
Red
הרעם האילם
Poetry
הגיל המדומה
Poetry
שירות בראשית
Poetry
מילים
Sorted
אין לי ארץ אחרת
Sorted
ימי עמוס
Sorted