נגישות
menu      
Advanced Search
שצמן, ישראל
צלניק, רחל

תהליך עלייתה של רומא מעיר-מדינה למעמד של מעצמה "עולמית", ודרכי השליטה שלה באימפריה, נחשבים לדגם קלאסי של אימפריאליזם. ספר זה מתוך סדרה בוחן תהליך זה מתחילתו ועד למאה השנייה לסה"נ.

התא
רומא - אימפריאליזם ואימפריה
937 שצמ

תהליך עלייתה של רומא מעיר-מדינה למעמד של מעצמה "עולמית", ודרכי השליטה שלה באימפריה, נחשבים לדגם קלאסי של אימפריאליזם. ספר זה מתוך סדרה בוחן תהליך זה מתחילתו ועד למאה השנייה לסה"נ.

לשון וספר
Sorted
החולייתנים
Sorted
מבוא למדעי החיים
Sorted
לקראת שנות חיינו המאוחרות
Sorted
מרד בר כוכבא
Sorted
התכתבות משרדית
Sorted
האדם בסביבתו
Sorted
יהודה ורומא
Sorted
סמאנטיקה עברית
Sorted
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות
Sorted
תולדות הרפובליקה הרומית
Sorted
דמוקרטיה מהי
Sorted
מבוא למדעי הטבע
Sorted
אלגברה לינארית 1
Sorted
התא
Sorted
כלכלה וחברה
Sorted
ממנדליזם להנדסה גנטית
Sorted
דברי ימי רומא
Sorted
היסטוריה דיפלומטית של המאה ה-20
Sorted
שירת החול העברית בספרד המוסלמית
Sorted