נגישות
menu      
English
My mediateque
Discover
Library network
Golda Meir St. 6, Holon, 58458
Tel. 03-5021555
Fax 03-5021533
Advanced Search
Syntax
Search...
Save Item
מיזוג אופקים
(Book)
מופעים של הפוליטי בשדה האמנות החזותית
Author
יונה, יוסי
Pen name
Additional names
More authors
Position on shelf / Sort no.
701.08(9) יונ
Special position
Target Population
Adults
,
Type
Book
Genre
Sorted
Editor
Publication Year
2020
- 1600
Series
Number in the series
0
Number of volumes
0
Number of Pages
247
Abstract

נוכחותו של הפוליטי בשדה האמנות היא בלתי נמנעת. הוא תמיד נוכח, בין אם באופן ישיר או בין אם באופן עקיף, בין אם באופן מרומז ובין אם באופן נוכח־ נפקד, כלומר כזה שהעדרו ממלא את החלל. הגישה המנחה את חיבור זה שוללת את הקריאה, 'אמנות לשם אמנות'. "החוויה האסתטית," כותב הפילוסוף יורגן הברמס, "משמשת אמצעי לשפיכת אור על מצב מסוים בתולדות חייו של האדם ולבחינתו..." אך לא רק זאת, באפשרותה של החוויה האסתטית לרמז גם על אופק אוטופי, זה שמבקש לחרוג מעבר למציאות הקיימת, מציאות דיסטופית, מציאות המרובה באלימות ובכאב. כלומר, בחוויה האסתטית עצמה חבוי אפוא היסוד הפוליטי שמהווה חלק בלתי נפרד ממנה ושתובע תיקון מקיף או לפחות חלקי שלה. מיזוג אופקים מבקש לחלץ יסוד זה משדה האומנות החזותית בישראל, וזאת באמצעות בחינה של מבחר מצומצם אך מגוון ממופעיו של שדה זה.


"מיזוג אופקים" מעלה קול צלול וחד המבקש לעמוד על מופעיו של הפוליטי והחברתי בשדה התרבות והאמנות העכשווית. יוסי יונה אינו מאפשר לפעולת האמנות להתגדר בדל"ת אמותיה ולהתנתק מהמציאות שבתוכה היא חיה ופועלת הדיונים העולים בספר אינם חומקים עוד ממה שלא אחת ההיסטוריה וההגמוניה ניפו בעבר. "מיזוג אופקים" מנכיח בעוצמה מערכת יחסים אתית ואסתטית נחוצה במרחב השיח העכשווי בישראל בין מסורות ופרקטיקות חזותיות לפוליטיקה וחברה, קשר גורדי שאינו ניתן להפרדה.

(דרורית גור אריה, אוצרת וחוקרת אמנות ותרבות)

שום דיון באמנות כיום אינו יכול להתחמק מן השאלות המרכזיות הנשאלות בספר זה: האם יצירת אמנות יכולה להיות אוטונומית וא־פוליטית או שמא עצם היומרה של אמנים להישאר מחוץ לדיון פוליטי אינה אלא התגייסות למען סדרים קיימים? האם חווית ההתעלות הרוחנית שיצירת אמנות טובה מספקת לצופיה נפגעת כשהאמנות מגוייסת למען ערכים חברתיים או פוליטיים כלשהם? והאם בעידן שבו הכל פוליטי יש עדיין ערך לחוויה האסתטית כשלעצמה? כוחו של הספר אינו במציאת תשובות לשאלות אלה כי אם בארסנל העצום של העמדות והדוגמאות המובאות בו שתדלקו ויכוחים נוקבים משחר ימיה של ההיסטוריה המערבית בתחומי הפילוסופיה, החינוך, האסתטיקה והפוליטיקה, שאין דומה לו עד כה בעברית.

(ד"ר נועה חזן, אוניברסיטת העיר ניו יורק) -- מאתר ההוצאה.

Source
Link to e-book
APA quote
אמנות
אמנות ישראלית
ביקורת אמנויות
ביקורת אמנות
השפעה (פסיכולוגיה)
פוליטיקה
פילוסופיה
רב-תרבותיות
Show More
Related Content
+ Additional Information
+ Availability
You may also be interested in
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
אסתטיקה
1999
- 1600
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Genre
Sorted
Target Population
Adults
Readers Opinion
Librarians recommendation
Critics opinion
T
Say Something about this...
Ctrl+Enter To post
Post
Discard
המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית חולון(View)
Category...
מיזוג אופקים
701.08(9) יונ

נוכחותו של הפוליטי בשדה האמנות היא בלתי נמנעת. הוא תמיד נוכח, בין אם באופן ישיר או בין אם באופן עקיף, בין אם באופן מרומז ובין אם באופן נוכח־ נפקד, כלומר כזה שהעדרו ממלא את החלל. הגישה המנחה את חיבור זה שוללת את הקריאה, 'אמנות לשם אמנות'. "החוויה האסתטית," כותב הפילוסוף יורגן הברמס, "משמשת אמצעי לשפיכת אור על מצב מסוים בתולדות חייו של האדם ולבחינתו..." אך לא רק זאת, באפשרותה של החוויה האסתטית לרמז גם על אופק אוטופי, זה שמבקש לחרוג מעבר למציאות הקיימת, מציאות דיסטופית, מציאות המרובה באלימות ובכאב. כלומר, בחוויה האסתטית עצמה חבוי אפוא היסוד הפוליטי שמהווה חלק בלתי נפרד ממנה ושתובע תיקון מקיף או לפחות חלקי שלה. מיזוג אופקים מבקש לחלץ יסוד זה משדה האומנות החזותית בישראל, וזאת באמצעות בחינה של מבחר מצומצם אך מגוון ממופעיו של שדה זה.


"מיזוג אופקים" מעלה קול צלול וחד המבקש לעמוד על מופעיו של הפוליטי והחברתי בשדה התרבות והאמנות העכשווית. יוסי יונה אינו מאפשר לפעולת האמנות להתגדר בדל"ת אמותיה ולהתנתק מהמציאות שבתוכה היא חיה ופועלת הדיונים העולים בספר אינם חומקים עוד ממה שלא אחת ההיסטוריה וההגמוניה ניפו בעבר. "מיזוג אופקים" מנכיח בעוצמה מערכת יחסים אתית ואסתטית נחוצה במרחב השיח העכשווי בישראל בין מסורות ופרקטיקות חזותיות לפוליטיקה וחברה, קשר גורדי שאינו ניתן להפרדה.

(דרורית גור אריה, אוצרת וחוקרת אמנות ותרבות)

שום דיון באמנות כיום אינו יכול להתחמק מן השאלות המרכזיות הנשאלות בספר זה: האם יצירת אמנות יכולה להיות אוטונומית וא־פוליטית או שמא עצם היומרה של אמנים להישאר מחוץ לדיון פוליטי אינה אלא התגייסות למען סדרים קיימים? האם חווית ההתעלות הרוחנית שיצירת אמנות טובה מספקת לצופיה נפגעת כשהאמנות מגוייסת למען ערכים חברתיים או פוליטיים כלשהם? והאם בעידן שבו הכל פוליטי יש עדיין ערך לחוויה האסתטית כשלעצמה? כוחו של הספר אינו במציאת תשובות לשאלות אלה כי אם בארסנל העצום של העמדות והדוגמאות המובאות בו שתדלקו ויכוחים נוקבים משחר ימיה של ההיסטוריה המערבית בתחומי הפילוסופיה, החינוך, האסתטיקה והפוליטיקה, שאין דומה לו עד כה בעברית.

(ד"ר נועה חזן, אוניברסיטת העיר ניו יורק) -- מאתר ההוצאה.

תולדות האמנות בעולם
Sorted
13 שיחות על אמנות המאה ה-20
Sorted
אסתטיקה
Sorted
פרקים בתולדות האמנות
Sorted
הלם הלא-צפוי
Sorted
נטע זר
Sorted
קורות האמנות
Sorted
צייר בשדה הקרב
Sorted
מיזוג אויר לרכב
Sorted
מיזוג אופקים
Sorted
האמנות
Sorted
אנציקלופדיה לאמנות הציור והפיסול /יסודות בהבנת האמנות /מסורות ויצירות מופת /אופקים חדשים /אמנות ואמנים
Sorted
סיפורי בדים
Sorted
תולדות האמנות והאדריכלות
Sorted
אופקים רחבים
Sorted
עולם האמנות
Sorted
מלכות ענווי ארץ
Sorted
אומנות שילוב האמנות
Sorted
דמות האדם בתולדות האמנות
Sorted
בין פיכחון לתמימות
Sorted