נגישות
menu      
English
My mediateque
Discover
Library network
Golda Meir St. 6, Holon, 58458
Tel. 03-5021555
Fax 03-5021533
Advanced Search
Syntax
Search...
Save Item
צלם יהודי
(Book)
ייצוגיו של ישו בספרות העברית של המאה ה-20
Author
שטל, נטע
Pen name
Additional names
More authors
Position on shelf / Sort no.
892.409.3 שטל
Special position
Target Population
Adults
,
Type
Book
Genre
Sorted
Publisher
Editor
Publication Year
2008
- 1600
Number of volumes
0
Number of Pages
231
Abstract

צלם יהודי: ייצוגיו של ישו בספרות העברית של המאה ה-20 הוא מחקר ייחודי המציע מבט פנורמי על הספרות העברית החדשה מנקודת מבט בלתי צפויה.

כנגד הבלטת אחרותו של ישו ביהדות המסורתית עומדת המחברת על מגמה ששורשיה בתקופת ההשכלה: עמעום אחרותו של ישו וזימונו – בתנאים שונים – אל גבולה של הזהות היהודית.

האני של היהודי החדש מגדיר את עצמו תוך בחינה מחדש של יחסו לישו וניסיון למתן את "אחרותו". במקום להישען על הדיכוטומיה המקטבת "אני" ל"אחר" ולגולל (שוב) דרמה של היבדלות ו/או הזדהות, מציגה המחברת את מושג ה"אח" כמתווך בין האני לאחר וחושפת מסכת מרובדת ועדינה של זיקות ויחסים המשתהים בתחום הדמדומים הלא מוכרע של האח-האחר יותר מכפי שהם חורצים את דינו. מעבר לנקודות-הקצה המקוּבעות של הדיכוטומיה אני-אחר מגלה המחברת עולם מלא של קשרים אמביוולנטיים, מגעים אינטנסיביים וסבכים לא מותרים.

בסדרה של קריאות צמודות מתעכבת המחברת על כתביהם של יוצרים מהתקופה שקדמה לקום המדינה (אצ"ג, שלונסקי, המאירי, שניאור, עגנון), ממשיכה ליצירות שנכתבו לאחר קום המדינה (שדה, זך, וולך, ויזלטיר) ומגיעה עד ליצירותיהם של אבות ישורון, יואל הופמן ויצחק לאור.

אט-אט נחשפים האופנים שבהם המתח בין האח ובין האחר מוצא את ביטויו בטכניקות של ריבוי, הכפלה ופיצול. ברגעים אלה נדמה שדריכותה של המחברת לזמינותן של הטכניקות הללו ולשפע אפשרויות התפעול שלהן – בקצרה, לעצם "ספרותיותה" של הספרות – היא זו שמכשירה אותה לעמוד על עושרה היָתֵּר של הספרות על פני המחקר בכל האמור בהצגת דמותו של ישו ובהרפתקה הנמשכת של עיצוב הזיקה לדמות זו.

ד"ר נטע שטהל לימדה ספרות עברית באוניברסיטאות ייל ושיקגו; לאחרונה התמנתה למשרת מרצה לספרות עברית באוניברסיטת ג'ונס הופקינס.

   
Source
אתר אינטרנט
,
Link to e-book
APA quote
ביקורת ספרותית
גרינברג, אורי צבי
הופמן, יואל
הזז, חיים
ישו בספרות
ישורון, אבות
ספרות עברית מודרנית
שירה עברית מודרנית
Show More
Related Content
+ Additional Information
+ Availability
You may also be interested in
Readers Opinion
Librarians recommendation
Critics opinion
T
Say Something about this...
Ctrl+Enter To post
Post
Discard
המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית חולון(View)
Category...
צלם יהודי
892.409.3 שטל

צלם יהודי: ייצוגיו של ישו בספרות העברית של המאה ה-20 הוא מחקר ייחודי המציע מבט פנורמי על הספרות העברית החדשה מנקודת מבט בלתי צפויה.

כנגד הבלטת אחרותו של ישו ביהדות המסורתית עומדת המחברת על מגמה ששורשיה בתקופת ההשכלה: עמעום אחרותו של ישו וזימונו – בתנאים שונים – אל גבולה של הזהות היהודית.

האני של היהודי החדש מגדיר את עצמו תוך בחינה מחדש של יחסו לישו וניסיון למתן את "אחרותו". במקום להישען על הדיכוטומיה המקטבת "אני" ל"אחר" ולגולל (שוב) דרמה של היבדלות ו/או הזדהות, מציגה המחברת את מושג ה"אח" כמתווך בין האני לאחר וחושפת מסכת מרובדת ועדינה של זיקות ויחסים המשתהים בתחום הדמדומים הלא מוכרע של האח-האחר יותר מכפי שהם חורצים את דינו. מעבר לנקודות-הקצה המקוּבעות של הדיכוטומיה אני-אחר מגלה המחברת עולם מלא של קשרים אמביוולנטיים, מגעים אינטנסיביים וסבכים לא מותרים.

בסדרה של קריאות צמודות מתעכבת המחברת על כתביהם של יוצרים מהתקופה שקדמה לקום המדינה (אצ"ג, שלונסקי, המאירי, שניאור, עגנון), ממשיכה ליצירות שנכתבו לאחר קום המדינה (שדה, זך, וולך, ויזלטיר) ומגיעה עד ליצירותיהם של אבות ישורון, יואל הופמן ויצחק לאור.

אט-אט נחשפים האופנים שבהם המתח בין האח ובין האחר מוצא את ביטויו בטכניקות של ריבוי, הכפלה ופיצול. ברגעים אלה נדמה שדריכותה של המחברת לזמינותן של הטכניקות הללו ולשפע אפשרויות התפעול שלהן – בקצרה, לעצם "ספרותיותה" של הספרות – היא זו שמכשירה אותה לעמוד על עושרה היָתֵּר של הספרות על פני המחקר בכל האמור בהצגת דמותו של ישו ובהרפתקה הנמשכת של עיצוב הזיקה לדמות זו.

ד"ר נטע שטהל לימדה ספרות עברית באוניברסיטאות ייל ושיקגו; לאחרונה התמנתה למשרת מרצה לספרות עברית באוניברסיטת ג'ונס הופקינס.